Vikarbyrå satser på gårdbrukere og kjøttbransjen

På Varhaug sitter David Maskell og formidler midlertidig arbeidskraft til bønder og kjøttbedrifter i Sør-Rogaland. Vikarene kommer i hovedsak fra Øst-Europa.

Engelskmannen David Maskell har drevet med utleie av arbeidskraft i over 20 år. I mange år har han drevet firmaet Transway i Nederland og leid ut kjøttskjærere til slakteribransjen.

Etter hvert fikk han flere oppdrag og gode kontakter i Norge. Og den økende etterspørsel herfra gjorde at han for snart to år siden flyttet til Jæren og etablerte Amploy AS. Sammen med en partner har han også opprettet en avdeling i Oslo-området.

– Vi har funnet en nisje. Det er få andre som leier ut folk i denne kategorien, og det er få norske som vil gjøre de jobbene våre ansatte gjør, så vi er i en luksusposisjon nå, sier David.

– Hvor mange ansatte har dere?

– På det meste, når det er sesong, er vi oppe i 25 vikarer.

I det nederlandske firmaet Transway er det 130 arbeidere.

Gir bøndene fleksibilitet

De fleste arbeiderne kommer fra Polen og Slovakia og har erfaring fra gårdsarbeid. Han har også ansatte fra Spania og Tyskland, England. Arbeidsoppgavene er mye nedvask av driftsbygninger som kylling- og grishus mellom innsett og kjøttskjæring på slakterier. Men de tilbyr også annen hjelp på gårdene.

– Vår vikartjeneste skal være en fordel for bøndene slik at de ikke behøver å ha noen fast ansatt men heller leie inn hjelp i de travleste periodene. Det gir dem mer fleksibilitet.

– Det er høye krav til hygiene for å unngå smitte mellom gårder. Hvordan følger dere opp dette?

– Det tar vi veldig alvorlig og har strenge rutiner. Det ville vært ødeleggende for oss om vi bidro til å dra smitte mellom gårder. De får kurs i hygiene og hver gang de kommer til landet blir de testet for MRSA.

Sørger for transport og husrom

David leier leiligheter rundt omkring til sine arbeidere og mener standarden han sørger for er god.

– Det er viktig at arbeiderne trives. Da gjøre de en bedre arbeidsinnsats, sier han. I tillegg sørger han for transport og kurs i norsk.

I løpet av det første året har de merket økende oppdragsmengde.

– Er det aktuelt å etablere seg andre steder i landet?

– Først får vi bygge opp noe solid her og i Oslo. Så får vi se.

– Hvordan er det med lønn?

– Vi er nøye på å følge tariffene. Alt er strengt kontrollert av arbeidstilsynet, så alt skjer i ordnede former, understreker han.

Bildetekst hovedbilde: Fra sitt kontor på Varhaug sender David Maskell i Amploy ut vikarer til bønder over hele Jæren i tillegg til at han leverer personell til slakteribedrifter. Oppdragsmengden er økende.

Legg igjen en kommentar