Fikk jobb uten vanlig søkeprosess

Dan-Inge Odland er på plass bak CNC-maskinen i den flotte og innholdsrike verkstedhallen til Årdal Maskinering på Nærbø. Jobben har han skaffet seg selv i samarbeid med NAV.

En åpen og positiv holdning fra ledelsen i Årdal Maskinering på Nærbø har gitt mange arbeid ute å gå gjennom en ordinær søkeprosess. Dan-Inge er et godt eksempel på hvilken nytte arbeids-støtteordningene fra NAV kan bety ved omskolering.

– Den gjør at vi tør å satse på folk som ikke har den utdanningen som trengs for å få jobb hos oss. Når vi deler på opplæringskostnadene er det lettere for oss å ta risikoen med å ansette personer uten rett fagutdanning, sier Jørn Arve Årdal, daglig leder i Årdal Maskinering.

Over flere år har han hatt et godt samarbeid med NAV og gitt mange arbeidssøkere sjansen til å få jobb enten i Årdal Maskinering eller datterbedriften Rogaland Maskinering og søsterbedriften Tubedrill. De tre bedriftene har til sammen 65 ansatte.

Behov for omskolering

I Dan-Inge tilfelle var det slik at han slet med eksem og sprukken hud i hendene da han jobbet på sin forrige arbeidsplass. I tillegg ble han permittert flere ganger på grunn av at bedriften slet i olje-nedturen.

Varhaug-karen hadde behov for et arbeid der han ikke kom så mye i kontakt med olje og der temperaturen var bedre regulert.

– Her hos Årdal Maskinering trives jeg veldig godt. Arbeidet passer bra, så nå har jeg lyst å ta fagbrev som CNC-operatør, forteller Dan-Inge.

Det var han selv som tok initiativ og spurte etter arbeid hos Årdal Maskinering, der også broren jobbet. Dan-Inge er utdannet industrimontør, men bedriften hadde egentlig behov for en med fagbrev som CNC-operatør.

Arbeidsstøtteordningen fra NAV gjorde at daglig leder Jan Arve Årdal kunne forsvare å bruke tid på opplæring av Dan-Inge.

– Vi har fått mange arbeidere fra NAV inn på arbeidsstøtteordningen. Det kan være personer som trenger omskolering, noen har problemer med å komme ut i arbeidslivet, noen sliter med helsa mens andre har rusproblemer. Det er ikke alltid vi lykkes, men mange ganger har vi fått tak i flinke folk gjennom dette, sier Jørn Arve.

Deler på opplæringskostnadene

Han understreker at de på ingen måte forsøker å utnytte systemet med økonomisk støtte fra NAV i en periode for å få gratis arbeidskraft. Men det er veldig greit å dele litt på opplæringskostnadene.

– Som regel bruker vi mye mer penger på opplæring enn den støtten vi får fra NAV, forteller han.

En arbeidsstøtteordning kan vare alt fra tre måneder til ett år.

– At arbeideren er i en ordning fra NAV den første tiden, det gjør at vi våger å ta risikoen på å ansette folk utenom en vanlig ansettelsesprosedyre. Det risikoen hadde vi ikke tatt uten, sier den engasjerte lederen.

Tett dialog

I noen år var Jørn Arve skeptisk til å ta inn nye arbeidere via NAV fordi det virket som om NAV-tiltak bare ble en plassering.

Dette er noe NAV har arbeidet mye med de siste årene for å unngå. Veileder Jorunn Merete Kvalvik fra NAV i Hå påpeker at de er mye mer nøye nå med å finne folk som passer til oppgavene – at det er match mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

– Det er viktig at vi har en tett dialog med bedriftene for at dette skal gå best mulig, sier hun og legger til at hun mener det er flott at Årdal tar et samfunnsansvar gjennom å være positive til å ta inn arbeidere som kanskje hadde hatt problemer med å komme seg ut i arbeidslivet gjennom en vanlig ansettelse-prosess.

Bildetekst hovedbilde: Dan-Inge Odland fikk gode støttespillere da han måtte omskolere seg. Støtte fra NAV og en bedrift med en åpen og positiv holdning gjør at Varhaug-karen nå er i full sving ved CNC-maskinen hos Årdal Mekaniske og trives kjempegodt. Fra venstre Marit Undheim, Jorunn Merete Kvalvik og Jørn Arve Årdal.

Legg igjen en kommentar