Hubben vekker stor oppmerksomhet

Unikt. Internasjonal interesse. Forskere. Doktoravhandling. Hubben på Varhaug er et sirkulærøkonomi-prosjekt der skole og Haugstad møbelfabrikk går hånd i hånd. Det har vakt stor oppmerksomhet, også utenfor landets grenser. Nå i høst skal flere hundre Hå-elever innom elevbedrift-opplegget.

Fabrikken som stod tom etter at Uldal AS flyttet virksomheten til Birkeland har begynt å våkne til liv igjen. Og det er ikke hvilken som helst aktivitet som har tatt i bruk 1000 kvadratmeter av den 4000 kvadratmeter store fabrikken. Det er et samarbeid som både bedriftseiere og skoleledere løfter på øyenbrynene av og viser stor interesse for.

– Når vi får bedriftsbesøk så er det Hubben de ønsker å se først, smiler daglig leder i Haugstad møbel AS på Vigrestad, Steinar Gulaker.

Etter et halvt år med prøvedrift er miljøarbeider og altmuligmann Arvid Vigrestad og Gulaker klar for å ønske flere hundre ungdomsskole-elever fra 9. trinn i Hå velkommen til den gamle fabrikken på Varhaug. Her skal de jobbe, lære og sette teori-fagene ut i praksis gjennom oppstart av elevbedrifter.

Oppdraget er å videreselge, designe eller re-designe brukte møbler som Haugstad Møbel får i retur gjennom prosjektene sin.

De gamle lokalene som var noe slitt, har elevene pusset opp selv. Interiørfirmaet Cave & Cube og Halvorsen Fargerike har hjulpet til med fargevalg og maling. Elevene har også montert nytt kjøkken i det som har blitt en flott kantine og pauserom.

Moderne maskiner

Haugstad Møbel har investert mye penger og masse tid på prosjektet. Nye maskiner er kjøpt inn og kommet på plass i den store og lyse produksjonshallen.

– Hvordan kom dette prosjektet i gang?

– Vi har deltatt i ulike forskningsprosjekt i sammenheng med at vi skal utvikle en Smart-fabrikk. I workshop med SINTEF og NTNU spurte de om hva som skjer med gamle møbler som vi fikk i retur. Vi måtte innrømme at vi ikke hadde noen plan for dem. Da fikk vi klar beskjed om at det som vi produserte var søppel, forteller Gulaker.

Dette var ikke noe han og bedriften ikke kunne være bekjent av. Sammen med SINTEF og NTNU gikk de i gang med arbeidet om hvordan de kunne nå FNs bærekraftmål i møbelproduksjonen.

– Vi er ikke i mål med dette arbeidet, men vi har kommet et godt stykke på vei, understreker han og håper at med tiden kan de ta hele fabrikkbygningen i bruk og tilby opplegg også for elever fra andre kommuner.

Det har vært kjekt å se gnisten i øynene til mange av elevene. Arvid Vigrestad, prosjektleder.

Åpnet nye dører

– Men er et slikt prosjekt lønnsomt for Haugstad Møbel?

– Vi har fått en enorm oppmerksomhet gjennom dette og opplever en stor interesse, også internasjonalt. Det har gjort at vi har kommet inn på nye arenaer og fått relasjoner ut i markedet som vi aldri hadde fått ute et slikt prosjekt. Det har også ført til at vi har fått flere kontrakter fordi kundene våre er opptatt av miljø og setter pris på arbeidet vi gjør gjennom Hubben.

– Og så er det veldig rett i forhold til satsingen vår. Om du gir blaffen i bærekraft så taper du i dagens marked, mener Gulaker og legger til.

– I tillegg har vi også lyst å gi noe tilbake til skolen og samfunnet for å gjøre skolen bedre.

Positivt for alle elevene

Arvid Vigrestad som er prosjektleder på Hubben påpeker at arbeidet med elevbedrifter er positivt både for de skoletrøtte og de flinke elevene.

– Her får de flinke elevene kreative utfordringer de ikke får i skolen og de elevene som ikke er teoretisk flinke får mestringsfølelse gjennom praktisk arbeid. Gjennom dette opplegget får elevene se at fagene på skolen faktisk er nyttige i det virkelige liv. I tillegg opplever de at samarbeid er viktig. Noen er flinke til å regne å lage regnskap, drive med salg og markedsføring mens andre er praktiske og flinke til å lage ting, sier Vigrestad.

Han påpeker også at en stor andel av de som har arbeidet med elevbedrifter på ungdomsskolen blir gründere i voksen alder.

– Ungdommer som allerede på ungdomsskolen begynner å definere seg selv som utenfor i arbeidslivet vil nå få muligheten til å finne seg til rette og finne sin plass i en fremtidig arbeidssammenheng. Kanskje ser de muligheten for å starte egen bedrift? legger han til.

Vi er ikke i mål med dette arbeidet, men vi har kommet et godt stykke på vei. Steinar Gulaker, daglig leder i Haugstad Møbel.

Produserer det kunden vil ha

På Hubben får elevene ta del i alle ledd i en bedrift som design, modellering, produksjon med skikkelige maskiner, HMS, salg, markedsføring og regnskap.

– Hvordan unngår en at elevene produserer nytt søppel?

– Før de går i gang med produksjon må de gjennomføre en markedsundersøkelse for produktet, understreker Vigrestad.

Han viser fram noen av produktene elevene har laget det første halvåret. Her er det pantekasser, nattbord, stumtjenere og stoler som har fått nye farger. Mye er allerede solgt.

– Erfaringen fra første halvår er oppløftende. Det har vært kjekt å se gnisten i øynene til mange av elevene, smiler Vigrestad.

Alt tre-avfall som ikke brukes går til energi-gjenvinningsanlegget til fabrikken på Vigrestad som lager varme til produksjonshallen og kontorer.

Godt samarbeid

Flere aktører er involvert i arbeidet med Hubben. Både Hå kommune og Rogaland fylkeskommune deltar aktivt i prosjektet. Hå kommune har ansatt henning Stokkeland Olsen som prosjektleder i full stilling og skal følge opp lærerne og ha kontakt med skolekontor og rektorer. Dette eren stilling som også Rogaland fylkeskommune også bidrar med støtte til.

Ungt Entreprenørskap Norge er en medspiller som legger til rette for at alt arbeidet som gjøres i Hubben bidrar til å nå læreplanmålene i mange fag gjennom å bruke entreprenørskap som læringsmetode.

SINTEF og NTNU er deltaker og forsker på prosjektet, i tillegg til flere andre universiteter og forskningsmiljøer. I sommer har en masterstudent fra universitetet i Gøteborg jobbet tre måneder ved Hubben som research for sin masteroppgave. I tillegg har NTNU en doktorgrad-stipendiat som tar doktorgrad i Industri 4.0 på Haugstad Møbel.

<bildefil> Haugstad1

<bildetekst> Det første halvåret med Hubben på Varhaug har vært en suksess. Nå kan prosjektleder Arvid Vigrestad og daglig leder i Haugstad Møbel, Steinar Gulaker, ønske alle 9. klassingene i Hå velkommen til å starte elevbedrifter i de gamle fabrikklokalene til Uldal AS på Varhaug.

Vil ha katapult-senter i Rogaland

Daglig leder i Haugstad Møbel, Steinar Gulaker, vil ha katapult-senter i Rogaland, gjerne lokalisert i den gamle Uldal-fabrikken på Varhaug.

Men hva er et katapult-senter?

Det er nå fem katapult-senter i Norge, Kristiansand, Raufoss, Bergen, Stord og Ålesund. De har alle som formål å gi mindre og mellomstore bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idèer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon. 

Små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter, FoUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner kan ha stor nytte av katapultene. 

Du kan lese om katapult-sentrene på hjemmesiden: www.norskkatapult.no