Skaper entusiasme rundt sauehold

– Det er veldig mange som har lyst å være med oss. Men vi har problemer med å huse alle, smiler Cathrine Undheim. Hun er leder for en erfaringsgruppe for sau som teller 31 entusiastiske damer i Hå kommune.

Fra gammelt av er det gjerne mennene som har hatt studieringer og gått på møter.

Men i Hå har damene meldt sin ankomst med full styrke.

Da Sør-Jæren sau og geit var samlet til fellesmøte på bygdahuset på Nærbø i januar 2017 ble det bestemt at en skulle lage rene erfaringsgrupper for menn og damer. Det ble en umiddelbar suksess, iallfall for damene.

Et supert tiltak

Gruppa som Cathrine Undheim ble leder for talte hele 31 stykker, både unge og eldre.

– Det ble vanskelig å dele gruppa i flere smågrupper. Da hadde vi gått glipp av mye god erfaring. Samtidig kunne vi ikke bli for mange, for da ville det bli problemer med å huse alle, forteller hun.

Catrine understreker at dersom det er flere som har lyst å være med i en erfaringsgruppe må bare ta kontakt med styret i Sør-Jæren sau og geit.

– Vi har lyst til å inkludere alle og lager gjerne nye grupper.

Normalt møter 15-20 stykker opp på hver samling som foregår hjemme hos medlemmene. Eksterne foredragsholdere dras inn og erfaring utveksles. Stemningen er løs og drøsen går lett. Her er det mange som har noe felles.

– Jeg synes dette er et kjempetiltak og går ofte på treffene. Det er kjekt å se hvordan andre har det og det er godt å utveksle erfaring og få vite at det en gjør ikke er helt galt, sier Johanne Grødem. Hun er blant de yngste i gruppa som møtes 4-5 ganger i året.

Kjekt med sau

Det var Hanne Elise Lindal som satt i styret i Sør-Jæren sau og geit som tok initiativet til å danne gruppene.

– Å opprette rene damegrupper er noe av det beste jeg har gjort i min tid i styret. Det er så gildt å tenke på at interessen er så stor og god, sier hun.

Og det er tydelig at gruppa har skapt entusiasme rundt sauehold og ført til vennskap sauebønder imellom.

– Det er kjekt med sau. Vi gleder oss til lemminga. Men det er også en travel tid, så det er også kjekt når den er over. Og så er det veldig kjekt når vi slipper sauene ut på grønt gress om våren, forteller Vibeke Aniksdal Ueland.

– Det er gjerne slik at vi i landbruket sitter på hver vår gård og en går mye alene. Derfor er slike treff utrolig viktig for det sosiale. Og i og med det er et mannsdominert yrke er det godt å treffe andre damer som står i samme utfordringer, sier Tonje Nærland Kloster som også er flink til å invitere barnehager og skoler for å se på lemminga.

Viktig del av jærsk landbruk

Sau har gjerne lett å komme i bakgrunnen i jærsk landbruk. Likevel er det en svært så viktig del. Bare i Hå er det 177 garder som har sauehold.

De fleste har det som tilleggsnæring da det er vanskelig å til en grei inntekt av kun å holde sau.

I erfaringsgruppa har de hatt kurs i lemming, kopplam, klauvskjæring, skjærekurs ved matlaging, utplukk av livlam og hold-vurdering som viser om de er klare til slakt.

De har også opprettet en lukket gruppe på Facebook. Her avtaler de treff og å gå på fellessamlinger samt opplevelser og erfaring med sauehold.

Landbruksavdelingen i Rogaland Fylkeskommune har bidratt med økonomisk støtte for å styrke verdiskapningen i sauenæringen og fellesskap blant spesielt unge bønder.

Hovedbilde: Det er liten tvil om at erfaringsgruppa til damene i Hå har øke interessen og motivasjonen for sauehold. Fra venstre: Catrine Undheim, Vibeke Aniksdal Ueland, Johanne Grødem og Tonje Nærland Kloster.

Legg igjen en kommentar