Serigstad Agri satser på produktutvikling

I år runder en av landets eldste jordbruksbedrifter 155 år. Serigstad Agri er fortsatt oppegående og leverer ennå fôrhøsteren som de ble så kjent for. I de senere årene har de også satset sterkt på produktutvikling.

– Vi bruker mye tid på produktutvikling. På Agrovision i Stavanger i november vil vi trolig lansere et par nyheter, forteller daglig leder Trond Gjermund Haugen.

Det er snakk om et nytt stort magasin som enkelt kan omgjøres til en kutter med to knivtromler og veldig høy kapasitet. I tillegg lanseres enkelte forbedringer og nye funksjoner på eksisterende maskiner og utstyr som de har fått ønsker om.

Fortsatt produseres fôrhøsteren

Det er få innen landbruket som ikke kjenner Serigstad Agri sitt gule og grønne merke med S-en i midten. Den er gjerne plassert på halsen til fôrhøsteren som fortsatt står rundt omkring på gårder i hele Norge.

Omtrent 40 000 fôrhøstere er levert fra Serigstad siden den ble lansert på 60-tallet. I starten var det ventelister for å få kjøpt maskinen.

På lageret i fabrikkhallen i Vardheia står det fortsatt fôrhøstere på rekke og rad. Nå er den mer blitt et nisjeprodukt. Store slåmaskiner og rundballepresser har tatt over for lengst.

– Noen bruker fôrhøsteren fortsatt i slåtten, men her på Jæren blir den nå mest brukt til det vi kaller nullbeiting på høsten. Da er det gjerne litt ettervekst og jorden er ofte for våt for tunge maskiner. Gresset blir da høstet og levert direkte til dyrene, forteller Trond Gjermund.

Den er velegnet til bruk på mindre og kuperte jorder der det er vanskelig å komme til med stort utstyr. I tillegg til å selge nye fôrhøstere produserer de også reservedeler til den.

Alf Magne Quam jobber som montør og setter sammen mange av maskinene Serigstad Agri leverer.

Montasje, salg og produktutvikling

På det meste jobbet 250 ansatte i Serigstad. Da var det støperi og produksjonshall og det meste av komponentene i maskinene laget de selv. Men gullalderen til bedriften er for lengst forbi.

Ved årtusenskiftet ble Serigstad AS solgt og eiendommene delt opp. Da var det Kjell O. Hauge gjennom Ullandhaug Invest som overtok 100 prosent av aksjene.

I dag har Serigstad 11 ansatte og bedriften har gått fra produksjon til å bli en montasje-, salg- og utviklingsavdeling. I den gamle fabrikkhallen blir nytt utstyr grundig testet før det kommer ut på markedet.

Mesteparten av delene til utstyret Serigstad i dag selger er laget i Tsjekkia der bedriften har et datterselskap med tre ansatte og samarbeid med en produksjonsfabrikk. Samarbeidet med fabrikken har de hatt i over 20 år.

Selv bruker de mye tid på produktutvikling.

– Vi bruker prosentvis mye mer på produktutvikling enn bransjenivå, sier konstruktør og produktutvikler Helge Njærheim.

Han forteller at veien fra tegning til ferdig utstyr nå har blitt mye kortere på grunn av gode dataprogrammer.

Fortsatt grønne tall

Bøndene har vært gjennom et par harde år nå. Det merkes på investeringslysten. Første halvår i år har vært tøft for Serigstad, men nå ser det bedre ut og bedriften regner med å gå i balanse ved utgangen av året.

I fjor hadde Serigstad en omsetning på 34 millioner kroner og et overskudd på 1,7. Det er et nivå bedriften har ligget på i flere år.

I dag har jærbedriften et godt samarbeid med den store nederlandske produsenten og leverandøren Lely. Dette skal bidra til at målsetningen om økt eksport kan nås. Her hjemme er det Fjøssystemer, Eik og Felleskjøpet som er de viktigste forhandlerne.

– Serigstad har lange tradisjoner i landbrukssektoren som produsent av landbruksutstyr hvor fokuset alltid har vært, og fortsatt er, å gjøre hverdagen enklere for gårdbrukere. Dette gjennom å automatisere tungt og tidkrevende arbeid samtidig som fôrkvaliteten sikres, sier markedsmedarbeider Rebecca Retland.

Bildetekst hovedbilde: Fôrhøsteren fra Serigstad er kjent over det ganske land og monteres fortsatt på Jæren. Fra venstre daglig leder Trond Gjermund Haugen, salg- og markedsmedarbeider Rebecca Retland, produktutvikler Sondre Abrahamsen og produktutviklingsansvarlig Helge Njærheim.

Legg igjen en kommentar