Ådne jobber med lyse ideer

Etter mange år i Validé starter Ådne Espeland eget innovasjonsselskap på Jæren, kalt Spire Innovasjon. I ryggen har han regnskapsbyrået Oval Regnskap på Klepp.

Da Gründerarena på Bryne og Jæren Produktutvikling ble lagt ned og Validé sin satsing på Jæren fikk lavere prioritet, sa Ådne Espeland opp jobben i Validé og tok sjansen på å etablere egen bedrift innenfor det samme området.

Konseptet er at han skal hjelpe gründerbedrifter i oppstartsfasen og industribedrifter som har lyse ideer med søknader om økonomisk støtte fra for eksempel Skattefunn, EU-midler og Innovasjon Norge til å utvikle produktet.

– Men skriving av søknader er kun en liten del av det. Jeg kan også bidra med prosjektetablering, prosjektstyring, økonomistyring, sette opp budsjetter, tenke strategi og gi rådgivning, understreker Ådne.

Han legger vekt på at han starter bedriften på en edruelig jærsk måte og bygger stein på stein. Etter hvert håper han på å ansette flere og gjerne etablere noe som ligner på en Gründerarena på Jæren.

– Jeg har lang erfaring med dette. Målet er å bli en ledende innovasjonspartner på Jæren, sier Ådne.

Han ønsker ikke å konkurrere, men heller samarbeide med fylkeskommunens etableringstjeneste Skape og innovasjonsbedriften Validé.

Fornuftig prising

Thomas Lindberg Mæland og Kurt Sele fra Oval regnskap er med i styret til den nye bedriften.

– Vi har kontorfellesskap, kan tenke høyt sammen og hjelpe hverandre med å finne kunder. Men jeg vil også jobbe med andre regnskapsbyråer, understreker Ådne.

Det finnes flere firmaer i det samme segmentet. De fleste holder til i Oslo. Et par finnes i Stavanger. Ådne vet ikke om noen på Jæren som driver på med det samme.

– Noen bedrifter opererer med vanvittige honorarer dersom prosjektene oppnår stor økonomisk støtte. Det vil ikke vi. Vi vil ha jærske priser.

En jungel av muligheter

– Hvem kan søke om midler?

– Det må være noe nytt og unikt, sier Ådne og forteller at det er en jungel av muligheter til å få støtte. Mange bedrifter går glipp av mye penger, mener han.

Firmaet startet opp i august og han har allerede fått flere kunder å jobbe med.

– Jeg tror dette kommer til å gå veldig bra. Potensialet er stort og på sikt ønsker vi å vokse og ansette flere.

Ådne synes det er kjekt å jobbe med gründere og liker det å være med på å skape en ny bedrift. Derfor ønsker han fortsatt å jobbe med disse, selv om han er klar over at det er ikke dette arbeidet som vil gi bedriften hans mest penger i kassen.

– Hvordan er det å starte for seg selv?

– Det er veldig kjekt og samtidig litt skummelt, smiler Ådne som har 10 års erfaring innen innovasjons-virksomhet.

Bildetekst hovedbilde: Ådne Espeland (t.h.) er allerede i gang med inkubator-bedrift etter at han sluttet i innovasjonsselskapet Validé som hadde kontorfellesskap med Gründerarena på Bryne. Med seg i ryggen har han Kurt Sele (t.v.) og Thomas Melberg fra Oval regnskap i styret.

Legg igjen en kommentar