Gjenbruk og hjelpesendinger fra Klepp til Russland

Den lille gjenbruksbutikken ved tidligere Røyse sport på Klepp er noe annerledes enn de andre gjenbruksbutikkene på Jæren. Fire lass med hjelpesendinger til Russland går i år ut fra butikken.

 

Hjelp til Russland står det på vinduene til butikken til den lille gjenbruksbutikken i Klepp sentrum. Innefor er det stufullt med brukte spennende ting fra mange tidsepoker.

Primus motor Ingvar Skjetne forteller bakgrunnen for butikken.

– Jeg var med på en tur til Russland for 13 år siden. Det gjorde noe med meg å se hvordan våre nærmeste naboer hadde det. Etter dette startet vi med hjelpesendinger og hadde lager hjemme i kjelleren hos mor og far på Podlest. Men det var ikke alt som kunne sendes, så da fikk vi ideen om å starte opp en gjenbruksbutikk.

Først holdt de til i et nedlagt bedehus på Årsvol med Sandnes, før de flyttet til Klepp.

Det er nå syvende året de driver butikken og overskuddet øker. I fjor var det på 0,5 millioner kroner. Disse pengene går blant annet til barnehjem, eldreomsorg, arbeid blant rusmisbrukere og fanger i Russland gjennom stiftelsen Hjelp til Russland.

Butikken har i dag 10-15 frivillige. Varene kommer fra Kvinesdal i sør til Randaberg i nord.

Meningsfullt arbeid

Åse Pollestad er en av de frivilige i butikken. Hun synes arbeidet er meningsfullt.

– Jeg og mannen min fikk være med på tur til Russland. Og vi fikk virkelig se at arbeidet nytter. Så nå vet jeg mer hva vi jobber for. Det gir ekstra glede, sier Åse.

– Ofte når jeg er i butikken ser jeg for meg flere av de jeg møtte og vet at de vil ha nytte av det vi gjør, legger hun til.

Klærne sendes til Russland

Stiftelsen har et eget lager på Tjora i et nedlagt fjos. Her blir klær pakket i esker. Når lageret er fullt blir eskene stablet på en lastebil og sendt for utdeling til fattige og trengende i St. Petersburg/ Vyborg-området i Russland.

Flere av de frivillige har vært med på hjelpesendingturene.

– Vi opplever stor nød og mange som trenger hjelp, sier Ingvar Skjetne som er viss på at arbeidet nytter, og at bidraget deres blir tatt imot med glede hos naboene i øst.

 

Over: Esker fulle av klær pakkes på lastebilen og sendes til Russland.

Under: Kaffepause i lageret på Tjora, et gammelt fjos.

 

Legg igjen en kommentar