Organisasjonene satser mer på gjenbruk

Ingvar Kleppe og Ole Karsten Øie leder på dugnad gjenbruksbutikken på Klepp som gir et godt overskudd til eierorganisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband.

For de to største misjonsorganisasjonene i Norge, Det Norsk Misjonsselskap (NMS) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har gjenbruksbutikker blitt en viktig inntektskilde. Dette er et område de ønsker å satse mer på.

 

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har nå 33 gjenbruksbutikker i Norge. I år vil disse butikkene totalt få en omsetning som i 2017 på rundt 65 millioner kroner. I 2017 ble resultatet 27,5 millioner. Det er penger som kommer godt med, og noe de er godt fornøyd med.

– NLM Gjenbruk har vært i vekst over flere år, både i omsetning og resultat. Vi mener at gjenbruk er en voksende bransje, og pilene peker oppover. Folks miljøbevissthet spiller en stor rolle i dette, sier administrasjonsleder i NLM Gjenbruk, Tommy Eriksen.

Han forteller at organisasjonen planlegger å åpne 17 nye butikker innen 2020.

– Vi har cirka 1700 medarbeidere. De aller fleste er frivillige. Men vi har også noen på arbeidsmarkedstiltak og enkelte av våre butikker har et samarbeid med kriminalomsorgen, slik at vi også har noen medarbeidere som gjør en del av soningen som arbeid hos oss, forteller han.

Eriksen legger til at siden de baserer hele virksomheten på frivillighet er det litt tidkrevende prosesser å få i gang nye butikker.

– Mye handel i dag skjer over internett. Men vi tror også at det er viktig å skape gode møteplasser for mennesker. Og nettopp møteplassen er helt sentral i vårt konsept. Derfor har vi gratis kaffe og vafler i butikkene for de som ønsker å sette seg ned i kaffekroken.

NLM Gjenbruk er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband, slik at alt overskudd går til NLM sitt arbeid i innland og utland.

 

Millionene ruller inn

Norsk Misjonsselskap (NMS) er den nest største aktøren på gjenbruksbutikkområdet etter Fretex.

– Totalt har vi 2000 frivillige dugnadsarbeidere fordelt på 50 butikker, forteller daglig leder i NMS Gjenbruk, Ina Kjøstvedt. Hun er en av tre fast ansatte i NMS som jobber med gjenbruksbutikker.

De startet opp på Sola for 20 år siden. For tiden er omsetningen i de 50 butikkene rett over 50 millioner og overskuddet på rundt 20.

– Gjenbruksbutikkene er en suksesshistorie for oss, sier Kjøstvedt.

Hun forteller at de har hatt en jevn økning i løpet av disse årene. Organisasjonen har flest butikker i Rogaland. De ser nå om de kan øke sin aktivitet i Oslo-området.

– Er dere bekymret for hvordan det skal gå når det blir flere og flere gjenbruksbutikker?

– Nei, tvert imot. Flere butikker øker både salget og fokus på gjenbruk, noe som også er bra for miljøet, sier Kjøstvedt.

 

Fretex øker på klær

Fretex er giganten innen gjenbruk. Regionleder i Rogaland, Jack Jensen i Fretex Miljø, er heller ikke redd for konkurransen. Salget totalt for de økte med 2% i 2017. Innsamlingen av tøy øker, men de merker at tilfanget på ting har blitt mindre.

– Det er ikke bare på grunn av flere gjenbruksbutikker, men fordi det har kommet flere digitale plattformer og salgsgrupper på for eksempel Facebook der folk i større grad selger sine ting selv, forteller Jensen som understreker at som miljøbedrift heier de på all gjenbruk.

På Bryne har Frelsesarmeen lokalt overtatt butikken og har nå kun dugnadsarbeidere. Inntektene går til menighetens arbeid på Bryne.

Butikken til Fretex og NMS sin gjenbruksbutikk holder til i de samme lokalene i Storgata på Bryne.

– Vi har et kjempegodt samarbeid. De to butikkene utfyller hverandre, forteller Torstein Sele, primus motor for Fretexbutikken.

 

Legg igjen en kommentar