Fiskeren med suksess på land

Mellom knausene på Sirevåg har Jan Tore Kleven og broren Jens Thomas bygget opp en mekanisk bedrift som har hatt nok å gjøre fra dag 1 til tross for at de aldri har drevet med oppsøkende salg.

Jan Tore Kleven er daglig leder i Sirevåg Mekaniske AS. Han viser Næring på Jæren rundt i lokalene som ligger godt gjemt i det lille industriområdet Skoga mellom knausene på Sirevåg

Her er det mye forskjellig utstyr fordelt på flere haller.

I en hall stå en ny CNC-maskin og en kjempestor dreiebenk som kan ta materiell med to meter i diameter. I en annen er det vannsag, plastmakutter, plateknekker og CNC-sag. En hall er fylt med materialer og unikt utstyr for flytting av opptil 40 tonn store maskineringsmaskiner og jekker som tar over 20 tonn. Utenfor står mange tilhengere med dieseldrevet sveiseutstyr.

– Vi bygget ut for to år siden. Da trodde vi at vi var rustet for framtiden. Men det har allerede blitt for lite og vi planlegger å bygge mer. Tomten vår er på 10 mål, og nå har vi 3500 kvadratmeter med bygg. Vi vurderer å bygge en sveisehall på 1000 kvadratmeter, forteller Kleven.

– Hadde du drømt om at det skulle gå så godt da du startet opp?

– Jeg drømte ikke om noen ting. Veien har bare blitt til mens vi har gått, smiler han.

– Har dere ordrer for langt fram i tid nå?

– Nei vi ser ikke så lang fram. Vi tar en uke om gangen. Det har jeg et helt avslappet forhold til. Vi har heller aldri hatt budsjetter. Om du ikke klarer å betale regningene dine så hjelper det ikke med budsjett. Vi har god egenkapital og en sunn økonomi, understreker han.

Lærling Håkon Haugstad får god hjelp av Jon Hadland ved CNC-maskinen.

Flying start på bedriften

Jan Tore var fisker på en tråler som gikk ut fra Egersund til Nordsjøen. Der kunne de være å fiske i 2-3 uker.

– Kona var gravid, og jeg var lei av å være på sjøen så lenge om gangen. Da tenkte jeg det var på tide å finne på noe annet. Jeg hadde lyst å starte for meg selv og spekulerte på hva jeg skulle starte med. Jeg falt ned på at det måtte bli en mekanisk bedrift.

Rykte gikk om at Jan Tore skulle starte opp, og allerede dagen før oppstart hadde han fått arbeidsoppdrag på moloen i Sirevåg.

– Der hadde vi arbeid hele det første året pluss noen oppdrag i sammenheng med fiskebåter, forteller han.

Først var det skruing på store maskiner og sveising det gikk i. Etter hvert ballet virksomheten på seg. I dag er de 36 ansatte, og i år passerer omsetningen 50 millioner kroner. 

– Det er først de siste årene det har tatt helt av, sier han og legger smilende til at nå er det bare han og broren som ikke har fagbrev av alle de ansatte i bedriften.

(saken fortsetter under annonsen)

Mange bein å stå på

Litt av suksessen til Sirevåg Mekaniske har vært at de har mange bein å stå på. Nesten halvparten av mannskapet er hele tiden ute på veien, opptatt med flytteoppdrag, sveising og mekking.

– Under oljenedturen økte vi faktisk med 40 prosent. Mye av den økningen kom av et stort oppdrag for et oppdrettsanlegg på Austevoll utenfor Bergen. For de bygget vi eksempelvis en 40 tonn stor flåte i aluminium til bruk for avlusing av laks. Oppdraget var først på 200 000, men ble økt til 12 millioner kroner underveis, forteller han.

– Vi snur oss etter hvert som oppdragene kommer inn. Og vi har god erfaring og så mye bra utstyr at vi kan levere hva som helst.

De siste årene har bedriften hatt en jevn vekst.

– Det er klart at det har gått litt opp og ned for oss også. Men vi har aldri måttet si opp folk selv om vi havnet på minussiden et par år da vi investerte mye.

– Er det en ulempe for dere å ligge så langt fra industriområdene nærmere Stavanger?

– Nei, det betyr ikke noe hvor vi ligger.

I mange år har pris og kort leveringstid vært bedriftens konkurransemessige fordeler. Men i det siste har oppdragene blitt så mange at kundene nok må belage seg på å vente litt lenger.

Bildetekst hovedbilde: Daglig leder i Sirevåg Mekaniske, Jan Tore Kleven, slår av en prat med Eivind Lindtjørn som skal forkorte en klo.