Solid vekst for Fjøssystemer AS

Da Jan Ove Dybing tok over Fjøssystemer fra faren for 17 år siden var det en ansatt og en frilanser i firmaet. I dag er de 35 ansatte. Langvarige forhold med solide leverandører og trofaste ansatte har gitt suksess.

– Det vi selger skal være kvalitet. Selvfølgelig kunne det vært fristende å kjøpe billigprodukter. Men det hadde ikke holdt i lengden, mener Jan Ove Dybing.

Siden de har et langvarig kundeforhold hos sine leverandører har de også kunnet være med å påvirke utviklingen av utstyret.

– Det er andre forhold å drive jordbruk her i landet enn nedover i Europa, understreker han. Da må også utstyret tilpasses norske forhold.

Vekst uten banklån

Bedriften har gått fra 19 millioner i omsetning til 170 på 17 år. Resultatet for 2017 var på 12 millioner og rundt det blir det også for 2018.

Området som Fjøssystemer Vest dekker går fra vestsiden av Sognefjorden helt til kanten av Agderfylkene. I Hordaland har de egne servicefolk. Resten betjenes fra Nærbø.

– Det er et stort og variert distrikt, et kjempespennende område, sier Dybing.

Han er utdannet økonom og hadde bakgrunn fra bank da han overtok farens bedrift. Dermed er det kanskje ikke så rart at han har hatt god kontroll over økonomien.

– Det er helt unikt at vi aldri har hatt lån i banken, noe som også har gitt oss en veldig handlefrihet og vi har skapt en god og trygg arbeidsplass. Det er viktig for meg, sier Jan Ove.

Overskuddet har han pløyd inn i bedriften.

– Merkevaren Fjøssystemer står sterkt. Vi leverer utstyr til hele spekteret og har kompetanse på alle dyreslagene. Derfor har vi heller ikke vært så sårbare dersom investeringene i en type produksjon går ned.

Konsentrerer seg om i-mek

Mens de argeste konkurrentene også selger traktorer og utstyr, konsentrerer Fjøssystemer seg om det som skjer innenfor driftsbygningens fire vegger.

– Våre selgere må ha god kunnskap om dyr og være oppdaterte på krav og forskrifter. Montørene må være gode til å skru og gjerne ha automasjon- eller elektro-utdannelse, forteller Dybing og legger til at de har en solid stab og lite gjennomtrekk.

Fjøssystemer tar samfunnsansvar gjennom å være lærebedrift. De har godt samarbeid med yrkesfagskolene og tar inn 1-2 lærlinger hvert år.

Daglig leder Jan Ove Dybing sammen med Malin Horpestad som er serviceleder for produktene fra Lely, Marius Dybing som er daglig leder for Lely-produktene og Morten Helliesen som er servicesjef for i-mek.

Gode leverandørforbindelser

Bedriften legger vekt på å ha et godt og tett samarbeid med sine leverandører.

– Nå har vi hatt samme leverandør for gris og fjørfe-innredning i 40 år. Og med Lely traff vi godt. Der fikk vi en stor og solid leverandør på blant annet melkeroboter. 

Dybing tenker at Fjøssystemer har rundt 50 prosent av markedet på i-mek utstyr, kanskje litt mer på melkerobot i deres område.

– Men vi må ikke bli mette og fornøyde. Vi har ansvar for kundene vi har i dag og de skal vite at vi er her i all framtid. Tiden vil vise om der er grunnlag for at vi skal vokse og bli enda større.

Dybing mener at faren la et solid grunnlag i starten som de har videreført og utviklet. Når han selv blir pensjonist om en del år regner han med at sønnen Marius overtar driften. Han er i dag daglig leder for Lely produktene og selger. Så kontinuiteten er sikret. Og Nærbø er stedet de har vært og kommer til å være i framtiden.

Selv om Jan Ove stort sett sitter på kontoret er han også ofte i kontakt med gamle kunder som han selv fulgte opp da han jobbet med salg.

Bildetekst hovedbilde: Daglig leder i Fjøssystemer Vest, Jan Ove Dybing, har bygget opp Fjøssystemer Vest til å bli en solid bedrift som leverer gode resultater år etter år.

Legg igjen en kommentar