Rask vekst for BedriftsAkademiet

BedriftsAkademiet startet opp i fjor sommer i Høghuset på Bryne med fem ansatte. Allerede etter et halvt år hadde de fullt belegg med 15 ansatte og 200 kunder. Avdelingsleder, Tone Scheie Gudmestad, har god grunne til å smile.

1.juli i 2020 åpent BedriftsAkademiet dørene i 1.etasje på Forum Jæren. Bedriften er en tiltaksarrangør for NAV. Det går ut på å motivere langtidsledige til å skrive søknader eller ta kurs. De har også som oppgave å koble arbeidssøker med en aktuell bedrift som har behov for flere ansatte.

– Vi vant NAV sitt anbud på området Sør-Rogaland som dekker kommunene Klepp, Time, Hå, Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund. Tilbudet hadde en ramme på 200 personer som vi skal betjene til enhver tid, forteller Tone Scheie Gudmestad som er avdelingsleder for Jæren og Dalane i BedriftsAkademiet.

Det er mange som har mistet jobben i den siste tiden på grunn av Covid19-pandemien. Derfor har NAV opplevd ekstra stor pågang, noe som har resultert i full aktivitet hos tiltaksarrangørene som NAV har samarbeid med.

– Vi driver med omvendt rekruttering og søker målrettet etter muligheter i arbeidsmarkedet. BedriftsAkademiet tar imot alle typer arbeidssøkende som blir sendt til oss fra NAV. Det kan være folk som har problemer med å komme ut i arbeid på vanlig måte. Men det kan også være folk med høy utdanning og lang arbeidserfaring. Noen må bytte jobb på grunn av helseplager. Andre har mistet troen på seg selv etter å ha søkt mange jobber og trenger ny motivasjon. Hos oss får de en tett oppfølging av en karriereveileder, sier Scheie Gudmestad.

Rause bedrifter på Jæren

BedriftsAkademiet har mange avdelinger rundt i Norge, men er i dag er avdelingen i Rogaland størst.

– Vi gjør en god jobb når det gjelder å finne de rette folkene til bedrifter. Derfor får vi mange gode tilbakemeldinger og det er mange bedrifter som tar kontakt med oss for å få tak i kandidater når de trenger folk. Vi er veldig fornøyde med at på tross av pandemien så har vi fått folk ut i arbeid, sier Scheie Gudmestad som legger til at hun synes det er et fantastisk bra og raust næringsliv på Jæren.

Bedrifter på Jæren er gode til å inkludere og våge å satse på annerledes rekruttering, mener hun.

BedriftsAkademiet samarbeider også med det fylkeskommunale tiltaket Skape om å gi gründere hjelp til å starte egen bedrift.

Kvalifiserte karriereveiledere

De ansatte i BedriftsAkademiet er et godt og tverrfaglig team med bakgrunn fra rekruttering, fra andre rekrutteringstiltak, markedsføring og helseutdanning.

– Mange av jobbsøkerne som kommer til oss har lav tro på seg selv. Det er vår jobb å gi dem ny motivasjon til å søke jobber og vi hjelper til med å «selge» de ut til bedriftene. Noen motiverer vi til å ta videre utdanning eller yrkesrettede kurs. Det finnes alltid mulighet til å få folk ut i jobb dersom vi er flinke til å tenke kreativt og bruke de virkemidlene som finnes. Det er vi, mener Scheie Gudmestad.

Selv har hun bakgrunn som bedriftssykepleier, avdelingsleder i bedriftshelsetjenesten og erfaring som konsulent hos Jæren Industripartner.

Scheie Gudmestad er spent på hvordan 2021 vil bli med tanke på pandemien, bedrifter som blir rammet og økning av arbeidsledigheten.

– Vår bransje er i vekst og behovet blir bare større for vårt tilbud, tror Scheie Gudmestad. Hun synes det er veldig meningsfylt å jobbe med å bevege folk og bedrifter for å hjelpe de til å se sine muligheter.

Bildetekst hovedbilde: Tone Scheie Gudmestad er avdelingsleder for BedriftsAkademiet som er en tiltaksbedrift i rask vekst.