Nå er det fart i hyttebyggingen på Bore

Det har stått stilt lenge, men nå er det full aktivitet i prosjektet Bore strandhytter. Nye hytter reises i stort tempo.

– Ja, nå har vi fått hull på byllen, sier prosjektleder fra Masiv AS, Adrian Fosse Svendsen. Han er nå utsolgt for hyttene i byggetrinn to.

Med dette tempoet måtte de i gang og klargjøre for byggetrinn tre denne våren.  

– Vi har hele tiden hatt tro på prosjektet og Bore som destinasjon. Nå har vi fått en korona-effekt i tillegg til lav rente som har satt fart på salget.

Totalt skal de bygge 41 hytter i området ved Bore Strandhotell. Snittprisen er på 2,5 millioner.

Det er IKM og MASIV som sammen i et eget selskap, Jærstranda AS, står bak prosjektet.

En del av reiseliv-satsing i Klepp

I 2010 startet første byggetrinn med sju hytter. Hyttene var mellom 105 og 130 kvadratmeter store, hadde tradisjonell utforming og var noe vanskelige å selge. Det var stort sett bedrifter som kjøpte hyttene.

Grunnet reiselivformål på eiendommen er det en utleieklausul ved kjøp av hytte. Den forplikter eier til å stille hytta for disposisjon til utleie i ni av 12 måneder. Denne klausulen er det også i byggetrinn to og tre.

– Vi registrerer at verden endrer seg i henhold til tankegang om delingsøkonomi fra 2010 til i dag. Da klausulen nok var til hinder for salg i 2010 er det nå snudd til en mulig finansieringsmodell-tankegang i 2021. I tillegg er hyttene i byggetrinn to og tre mindre, er moderne utformet og har en lavere pris.

Alle hyttene har strøm, vann og kloakk og bredbåndtilknytning.

Utleieklausulen er gitt for at en skal få lov å bygge så nær stranden og for å innfri reiselivformålet om å få flere turister til Klepp.

Utleieklausulen er bundet opp i et felles utleieselskap ved Jærstranda Utleie AS.

Adrian Fosse Svendsen konstaterer at der er full aktivitet i den nye hyttebyen på Bore. Snart kan de starte opp salget av det siste byggetrinnet.

Litt utenom det vanlige

Det er ikke hytteprosjekter MASIV er kjent for, men gjerne større næringslivbygg.

– Ja, dette er litt på siden av virksomheten til MASIV. Men vi synes det er spennende og kjekt prosjekt og vi skal gjennomføre dette med stil slik vi gjør med alle prosjektene våre, understreker Fosse Svendsen.

De eier også en stor tomt ved siden av Boretunet strandhotell. Her er tanken at de skal etablere støttefunksjoner for reiselivsanlegg, samt flere boenheter og om mulig et fellesbygg som kan huse catering, møterom og eventuelt en liten kiosk. Det er per i dag ingenting på tegnebrettet, men mulighetene er mange.

De ønsker også å høre med velforeningen i det nye hyttefeltet om de har noen gode forslag til hva de kan bygge på tomta.

– Vi vil justere underveis og skynde oss forsiktig. Så ingenting er ennå fastlagt eller søkt om på dette området.

– Hvem er det som kjøper hytte på Borestranden?

– Det er mange som har lokal tilhørighet, fra Rennesøy til Nærbø. Det er også utflyttede jærbuer som bor et annet sted i landet og som ønsker å ha sin egen plass å komme hjem til og bo i når de besøker familie og venner. Andre hyttekjøpere vil til Borestranden fordi de er spesielt interessert i jærstrendene og surfing.