Min jobb: Margit Elin Taksdal Aase

  • Yrke/tittel: Helsesykepleier
  • Navn: Margit Elin Taksdal Aase
  • Alder: 45 år
  • Arbeidssted: Klepp helsestasjon samt Klepp og Time legevakt

Hvorfor ble du (yrke/tittel)?

Jeg vokste opp med en mor som var sykepleier/jordmor og som snakket varmt om yrket og alle valgmulighetene det gav å være sykepleier..  Vi er fem søsken og fire av oss har valgt yrker innen helse/omsorg.  Da jeg var 17 år fikk jeg sommerjobb ved Bryneheimen. Det var utrolig kjekt og jeg så frem til hver vakt. De eldre beboerne gav mye glede og visdom fra levd liv og jeg husker fortsatt mange av historiene de delte med meg. Det var helt naturlig for meg å søke på sykepleierstudiet. Jeg hadde fått det inn med morsmelken og hadde ikke blitt skremt av sommerjobben på «gamleheimen». Jeg var ferdig utdanna som 22-åring og har jobbet med mennesker siden da.

Hvilken utdannelse kreves?

Helsesykepleier (tidligere helsesøster) er en to-årig videreutdanning (deltid) som bygger på ett tre-årig sykepleiestudium. Begge studiene tas ved universitet.

Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver?

Jeg har to arbeidsgivere; Klepp helsestasjon og Klepp og Time legevakt. Som helsesykepleier jobber jeg i skolehelsetjenesten ved en av skolene i Klepp kommune. Forebygging og helsefremming som skal ligge som grunnmur i alt jeg gjør i jobben min som helsesykepleier. Vaksinasjon av barn og unge er en del av det. Høyde og vekt måles på tredje og åttende trinn og enkeltelever følges opp ved behov.

En stor del av jobben er undervisning og helseopplysning, bla annet i temaene sex og samliv i ungdomstrinnet og pubertetsundervising i barneskolen. Vi har også temaet psykisk helse på agendaen både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Sammen med miljøterapeut på skolen har jeg grupper for barn med to hjem og vi driver også «jentesnakk» og «guttesnakk» grupper. Her tar vi opp tema som mobbing, vennskap, sosiale media, inkludering, stressmestring og kropp. Mye av tiden min på skolen går med til enkeltsamtaler med barn og unge. 

På legevakta jobber jeg på en annen måte og med et annet fokus. Her er det behandling/ «å redde liv» som gjelder. Jeg samarbeider tett med legevaktslege og sykepleierkollega. Vi gir råd og veiledning til innringer, «siler» hvem som trenger legetime ved legevakta og hvem som trygt kan vente til neste dag. Laboratorie og skiftestuearbeid hører også med. Ofte rykker vi ut sammen med legen ved akutte behov, som for eksempel ved trafikkulykker, hjertestans, alvorlige infeksjoner osv.

Hvilke egenskaper synes du er viktig å ha i din jobb?

En sykepleier / helsesykepleier skal være faglig dyktig og kjenne ansvar for å holde seg oppdatert på utviklingen innen fagområdet. Hun/han bør være interessert i mennesker og ha lyst til å hjelpe andre. Omsorg, varme, respekt for andre og empati er gode egenskaper å ha i så måte.

Hvordan er arbeidstiden?

Jeg jobber 50% som helsesykepleier og 30 % ved legevakta. Som legevaktsykepleier er arbeidstidene på ettermiddag og kveld. Vi jobber og i helger og ved høytider. Noen ganger kan det være litt kjipt å gå på jobb en lørdagskveld eller på julaften, når «alle andre» har fri, men den følelsen forsvinner ofte når den hvite uniformen kommer på. Da er jeg på vakt sammen med flotte kollegaer og innstiller meg på å jobbe. På helsestasjonen er det kun jobb på dagtid.

Hva er det beste med jobben?

Det beste ved jobben på legevakta er at den er utrolig spennende og lærerik. Jeg går på arbeid og vet ikke hvordan arbeidsøkta mi blir. Det kan være rolige vakter med lite pågang fra befolkningen og «snille» problemstillinger.  Andre vakter er utrolig travle med mange alarmer fra AMK, utrykninger med lege, alvorlige skader, alvorlig sykdom og stor pågang fra befolkningen på legevaktstelefonen. 

Helsesykepleierjobben er også fantastisk. Jeg kjenner meg heldig som får jobbe med barn og unge og blir ydmyk når de vil dele sine tanker, følelser, gleder og bekymringer med meg. De er unike på hver sin måte og jeg lærer mye av å snakke med dem. Forebygging og helsefremming i barne- og ungdomsårene er viktig og jeg er privilegert som får lov til å være en del av det.

Hva ville du valgt dersom du skulle hatt et annet yrke?

 Jeg hadde kanskje gått en kreativ vei og blitt fotograf eller musiker. Jordmor er og ett yrke jeg kunne ha valgt.

Noe du gleder deg til i jobben framover?

Jeg gleder meg til gruppene vi skal ha på 10. trinn der vi skal snakke om tema elevene selv har ønsket at vi skal ta opp. Det blir fint å møte dem på deres behov. Så gleder jeg meg veldig til det blir avgjort politisk til høsten om legevakta skal flyttes til Sandnes kommune eller ikke. Det er ett stort ønske at vi får beholde legevakta i Klepp kommune, både av personlige grunner og til det beste for befolkningen i Klepp og Time kommune.

Legg igjen en kommentar