Kirsten Undheim Øfsteng

  • Yrke/tittel: Forbedringsrådgiver
  • Navn: Kirsten Undheim Øfsteng
  • Alder: 49
  • Arbeidssted: TINE Meieriet Jæren

 

– Hvorfor ble du (yrke/tittel)?
– Egentlig litt tilfeldig som for mange andre.  Den sommeren jeg var 18 hadde jeg sommerjobb på det gamle meieriet på Bryne. Der jobbet jeg med studenter som hadde praksis og de fortalte meg mye om studiet og muligheter videre. Det var nok dette som gjorde meg oppmerksom på at det var noe som het utdannelse i næringsmiddelfag.

– Hvilken utdannelse kreves?
– Jeg har gått på Norges Landbrukshøgskole (nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og studert næringsmiddelfag.

– Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver?
– Jeg jobber med å ivareta bedriftens kvalitetssystem og de ulike standardene vi er sertifisert etter. Dette innebærer blant annet medvirkning under revisjoner og oppfølging etterpå, sørge for at instrukser både interne og eksterne blir implementert. Jeg har en del ansvar for bedriftens HMS system med risikokartlegginger, vernerunder osv. Ved kvalitetsutfordringer bidrar jeg også i arbeidet med å løse disse. I tillegg er jeg ostedommer og er med på å bedømme ost og godkjenne den for salg.

– Hvilke utviklingsmuligheter mener du å ha i stillingen?
– Vi har gode utviklingsmuligheter. Det finnes mange kurs å delta på og det kommer stadig nye prosjekt vi blir involvert i.

– Hvilke egenskaper synes du er viktig å ha i din jobb?
– Det er viktig å være strukturert, kunne arbeide selvstendig og i team.

– Hvordan er arbeidstiden?
– Vi har det ganske fleksibelt, men jeg jobber som regel 06.00-14.00

– Hva er det beste med jobben?
– Mye varierte og spennende arbeidsoppgaver og ikke minst mange gode arbeidskollegaer.

– Hva ville du valgt dersom du skulle hatt et annet yrke?
– Litt usikker, men kanskje et yrke hvor en jobber med folk.

– Noe du gleder deg til i jobben framover?
– Nå gleder jeg meg til at vi får ta i bruk det systemet for registrering av laboratorieresultat. Vi holder på å tilrettelegge for dette nå og regner med å være i gang i løpet av høsten.

Legg igjen en kommentar