Min jobb: Arnfinn Eggebø

  • Yrke/tittel: Elektriker / Arbeidsformann / Saksbehandler / EKOM installatør
  • Navn: Arnfinn Eggebø
  • Alder: 54 år
  • Arbeidssted: Elektrofag Jæren as, Vigrestad

– Hvorfor ble du elektriker?

– Ville ha eit praktisk yrke, litt tilfeldig at det blei elektriker.

– Hvilken utdannelse kreves?
– 2 år videregående skule og 2,5 år læretid.

– Hva er dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver?
– Motta og til rettelegging av arbeidsoppdrag, fordele jobber til elektrikerne og sørge for at jobbene blir utført som avtalt til rette tid. Har også ansvaret for oppfølging av lærlinger.

– Hvilke utviklingsmuligheter mener du å ha i stillingen?
– Kvar dag er ei utfordring med utviklingspotensiale, med kundebehandling og opplæring med godt personalarbeid.

– Hvilke egenskaper synes du er viktig å ha i din jobb? 
– Må kunne omgås folk, vera tydelig, ein viss grad av ryddighet kreves nok og.

– Hvordan er arbeidstiden?
 – 0630 til 1500, som det normale.

– Hva er det beste med jobben?
– Fornøgde kunder og at unge mennesker blir gode fagfolk, kan utføre jobben på ein god måte og kan forsørge seg sjølv og eventuelt familie.

– Hva ville du valgt dersom du skulle hatt et annet yrke?
– Tømmermann

– Noe du gleder deg til i jobben framover? 
– Eg gleder med stort sett til kvar dag!

Legg igjen en kommentar