Lyse balanserer mellom topp og bredde

– Sponsorvirksomheten vår er kommersielt drevet. Det vil si at vi har en tydelig sponsorstrategi som også betyr noe for utviklingen av sponsorporteføljen. Ansatte er derfor ikke direkte involverte i hvem eller hva vi sponser, sier Cathrine Suttie.

 

– Det er viktig for oss å ha en god balanse i sponsorporteføljen, sier Cathrine Suttie, sponsoransvarlig i Lyse som er en stor aktør på sponsormarkedet.

 

Sponsorvirksomheten i Lyse utgjør en viktig og stor del av konsernets totale markedsbudsjett, men bedriften ønsker ikke å gå ut med hvilke summer de bruker på enkeltavtaler eller totalt sett.

– Hvilke områder sponser dere helst?

– Lyse er eid av 16 kommuner i Sør-Rogaland, disse kommunene utgjør vårt geografiske nedslagsfelt for sponsing under merkevaren Lyse. I tillegg har vi merkevaren Altibox som har et nasjonalt nedslagsfelt. Når det gjelder de forskjellige avtalene, er det viktig for oss å ha en god balanse i sponsorporteføljen. Vi har idrett på toppnivå og på breddenivå, kultur av ulike slag samt sponsoraktiviteter som er mer samfunnsrettet. Eksempler på dette er Viking FK, Klepp IL, Rogaland Teater, KÅKÅnomics og refleksvester til årets førsteklassinger, forteller Cathrine.

De ansatte i Lyse får ikke anledning til å påvirke hvem bedriften skal sponse.

– Sponsorvirksomheten vår er kommersielt drevet. Det vil si at vi har en tydelig sponsorstrategi som også betyr noe for utviklingen av sponsorporteføljen. Ansatte er derfor ikke direkte involverte i hvem eller hva vi sponser, men selvsagt vurderer vi interessante muligheter som kommer fra dem.

Via intranett forteller Lyse sine ansatte om samarbeid og aktiviteter knyttet til sponsorater.

– Brukes sponsingen internt i bedriften på noen måte?

– Ja, vi jobber alltid for bred og aktiv bruk av avtalene, og noe av dette treffer internt i Lyse. Eksempler er trekning av billetter til fotballkamp, at vi engasjerer artister eller skuespillere til å opptre på arrangementer eller at vi deler turtips fra Stavanger Turistforening. I tillegg har vi Lyse Spirer, vårt støttefond for lag og foreninger som engasjerer barn og unge – her kan ansatte søke om midler på lik linje som alle andre.

– Hva er viktig for dere å få igjen for sponsingen?

– Lyse er en samfunnsbygger, og vi er opptatt av hva som rører seg i den aktive regionen vår. Vi ønsker å være en lagspiller i stort og smått som engasjerer innbyggerne i Sør-Rogaland, det varierer derfor med innholdet i avtalene hva som er viktig for Lyse å få igjen. Eksponering av logo er nok mest opplagt, i tillegg har vi dimensjoner som relasjonsbygging, nettverk og salg, og at vi blir assosiert med gode verdier hos samarbeidspartner. Uansett formål har vi bra erfaring med at vi diskuterer dette med de ulike aktørene. Det er en nyttig forventningsavklaring som gjør at partene kan jobbe bedre sammen for å nå mål som er satt for samarbeidet, sier Cathrine Suttie.

 

Breddetilbud er viktigst for Jæren Sparebank

Jæren Sparebank har et sponsorbudsjett på 4 millioner kroner. Det inkluderer sponsoravtaler med de fleste idrettslag, korps og foreninger på Jæren, samt større arrangement som Jærdagen/Jærnåttå, Potetfestivalen, Klepp24, Ranglerock og Jærmessa.

– Gode lokalsamfunn trenger korps, saniteten, 4H, idrettslag, ungdomsklubber, bedehus og mange andre frivillige miljøbyggere. Derfor sponser vi og gir gaver til et stort antall organisasjoner og lag. Breddetilbud for barn og unge er viktigere enn elitesatsing for oss, forteller markedssjef i Jæren Sparebank, Anne Birgit Braut Langemyhr.

Det er markedsavdelingen som styrer sponsorbudsjettet. Men ved større avtaler/arrangement er også ledelsen involvert.

– Får de ansatte noen informasjon om hvem dere sponser?

– Informasjon om hvem vi sponser ligger ute på våre interne informasjonssider og er tema på personalmøte minst en gang i året.

– Brukes sponsingen internt i bedriften på noen måte?

– At vi er en aktiv bidragsyter i lokalmiljøet der logoen vår er synlig på drakter, i haller, på baner og at vi er til stede og viser igjen på store arrangement, det er med å bygge stolthet blant de ansatte.
Flere ansatte får også muligheten til å delta på arrangementene. Mange av våre ansatte er engasjert i lokale lag og foreninger og går selv med logoen vår på klubbtøyet.

– Hva er viktig for dere å få igjen for sponsingen?

– «Vi bygger Jæren» er vår visjon. Målet med sponsingen er å være synlige i vårt markedsområde, bygge opp om posisjonen som lokalbanken på Jæren, skape stolthet blant ansatte, lojalitet blant eksiterende kunder samt rekruttere nye, sier Braut.

Som lokalbank tar de avgjørelsene selv om hvem de skal sponse. Derfor bruker Jæren sparebank sponsorpengene lokalt og helst i de tre jærkommunene de har kontor i.

– Overskuddet vårt kommer også lokalsamfunnet til gode gjennom gaver fra de to største eierne våre Sparebankstiftinga Time og Hå og Sparebankstiftelsen Klepp. De har de tre siste årene delt ut 12,8 millioner i gaver til lag og foreninger på Jæren, forteller Braut.

Ansatte påvirker sponsingen i Aarbakke

Aarbakke AS har et sponsorbudsjett på flere hunder tusen. Tidligere trener og markedssjef i Bryne FK, Hans Olav Frette forteller at de sponser helst lag og foreninger hvor ansatte har en finger med i spillet, mesteparten innen idrett, men også noen andre kulturtiltak.

– Hvor mye er de ansatte involvert i hvem dere skal sponse?

– Mange ansatte spør på vegne av sine lag og foreninger.

– Hva er viktig for dere å få igjen for sponsingen?

– At ansatte føler de bidrar til sitt lag, lokalprofilering, rekruttering og omdømme, sier Frette.

Jæren olje er en aktiv sponsor

Sammen med Haugaland og Agder Olje bruker Jæren Olje cirka 800 000,- kroner årlig på sponsing i sitt nærmiljø.

– De ansatte er ivrige på fritida og bidrar til at både deres og andre sine barn og voksne har mulighet til å drive med fritidsaktiviteter. Derfor er det naturlig for oss å være med og bidra, sier sponsoransvarlig Helen Vold.

Hun mener at fritidsaktiviteter er viktig for sosialt samvær. Det er her mange nye bånd knyttes.

– Brukes sponsingen internt i bedriften på noen måte?

– De ansatte får innsikt i hvem vi sponser og de blir invitert til å være med på arrangement og bruke anlegga.

– Hva er viktig for dere å få igjen for sponsingen?

– Samarbeid! Sponsing er den kommersielle delen av vårt samfunnsengasjement og inngår som en del av markedsføringen. Vår sponsorvirksomhet har som mål å skape gode assosiasjoner og økt kjennskap til vår merkevare. I tillegg ønsker vi å benytte våre sponsorater til å skape gode relasjoner til våre kunder, og stolthet og motivasjon hos våre medarbeidere, sier Helen.

Legg igjen en kommentar