Lykkes med bildelesalg fra Eigerøy

Tre jærbuer står bak Rogaland Bildeler på Eigerøy som seiler opp til å bli blant landets største bilopphuggerier. Steg for steg har de bygget opp det som en gang var et rustent firma i et sorpehull.

I år vil bedriften passere 27 millioner i omsetning. Det er ny rekord. Men karene i Rogaland bildeler er vant med å sette nye rekorder. Helt siden de tok over firmaet for 15 år siden har de hatt jevn vekst og gått gjennom stadige utvidelser. Like ved det nye hovedbygget har de reist et lager på 1000 kvadratmeter, bygget i 2015. Det er fylt med alle tenkelige bildeler.

I dag jobber det 15 stykker i bedriften.

– Vi var tre da jeg begynte i 2005, forteller daglig leder Glenn Midttun, oppvokst på Varhaug og bosatt på Nærbø.

Han havnet i sjefsstolen til bilopphuggingsfirmaet ved en ren tilfeldighet.

– Jeg ble ansatt for å føre regnskapet. Den gang kunne jeg ingenting om bil, smiler han.

Søskenbarnet til Glenn som startet bilopphuggeriet, solgte seg ut i 2009 og tre jærbuer overtok. Sammen med Midttun er det Tor Sigve Svalestad og Kjell Inge Mæland som eier det. Mæland er hovedaksjonær.

Kjell Inge Mæland
Tor Sigve Svalestad

Svalestad jobber sammen med Midttun i firmaet, kjører lastebil og henter inn bilvrak.

Bilverkstedene bruker brukte deler

Over 40 000 deler er på lageret. Delesalget står for 60 prosent av omsetningen. Det resterende er vrakpant og salg av stål.

Delene sendes med transportør til kunder i hele landet. Noe går også til kunder i utlandet. To netthandelsportaler brukes, bransjens egen bruktdel.no og finndeler.no.

– Cirka 80 prosent av kundene er bilverksteder. Etter hvert som bilene har blitt mer vanskelige å skru i er det færre privatfolk som kjøper deler. Brukte deler har rundt 4 prosent av markedet her i Norge. I Sverige er de flinkere til å bruke brukte deler. De er oppe i 12 prosent. Volvo har en egen bilopphugging der.

– En ny del er vanvittig mye dyrere enn en brukt. Derfor legger forsikringsselskapene press på bilverkstedene til å bruke brukte deler, forteller Midttun.

Han legger vekt på å ha et godt system der delene blir registrert med originalnummer. I tillegg legger de vekt på å ta gode bilder av delene. Det betyr mye.

Før delene skrues ut av bilen kjører et diagnoseverktøy på de for å teste at de virker. Bildelen leveres også med garanti.

I det 1000 kvadratmeter store delelageret finnes tusenvis av deler som blir nøye registrert i et eget system som er felles for bilopphoggings-bransjen.

Nå kommer el-bilene

 Etter at bilen er hugget for deler leveres karosseriene lenger nedi gata til Hermon Teigen. De kverner bilen opp og selger ut stålet. Batteriene går til batteriretur på Østlandet.

– Er det noen nye trender i bransjen?

– Ja, nå begynner vi å få inn el-biler. For å hugge de er det også krav om egne kurs som opphoggerne gå gjennom.

I løpet av et år tar de imot rundt 2000 bilvrak. Cirka 600 biler står på det smekkfulle området, så nå trenger de enda mer plass.

Ryddighet, rask henting av bilvraket og ingen problemer med betaling gjør at mange forsikringsselskaper velger å selge bilvrak til Rogaland Bildeler. Gjensidige er den største leverandøren. For Gjensidige har de også fått ansvaret for å hente bilvrak fra Stavanger og til hele Ager fylke.

Mellom 5 og 100 tusen betaler Rogaland bildeler for en kollisjonsskadet bil.

Godt samarbeid med NAV

Rogaland Bildeler har et godt samarbeid med NAV.

– Å søke etter folk har ikke gitt gode resultater. Men gjennom NAV har vi fått tak i mange unge og lærevillige ungdommer. For oss har det vært et stort pluss å ha en god relasjon til NAV, forteller Midttun.

Han sitter også i styret for delekatalogen på nettet. Her møter han mange andre flinke folk i sin bransje.

– Vi streber hele tiden etter å bli bedre. Vi har vokst omtrent 20 prosent hvert år den senere tiden på delesalg. Vi er flinke til å presentere deler på en god måte og få tak i skadde biler. Det er forsikringsselskapene som spør oss etter avtaler. Det er aldri vi som spør de. Det viser at vi har et godt rykte, sier han.

– Har dere opplevd noen nedturer?

– Den ene var under finanskrisen. Da opplevde vi et fall i omsetningen. Den andre nedturen var da 500 biler brant opp. Bygningene ble heldigvis reddet og delelageret var intakt.

– Har dere vurdert å flytte bedriften til Jæren?

– Nei, det hadde sikkert kostet 50 millioner å starte opp på ny et annet sted. Her har vi støypt dekke under hele tomten, fire meter høyt gjerde og i fjor satte vi opp et nytt lager og kontorbygg. I tillegg er det en fordel å ha kort vei ned til Hermon Teigen som tar imot karosseriene til destruksjon.

– Trives du som daglig leder?

– Det er veldig kjekt. Her er det ingen dager som er like og så liker jeg godt å jobbe med unge folk, smiler Midttun.

Bildetekst hovedbilde: Rogaland Bildeler har vokst til å bli et av landets største bilopphuggings-firmaer. Daglig leder Glenn Midttun har over 600 bilvrak på tomta og 40 000 registrerte deler på lager.