Kamp om plassene på nytt utdanningstilbud

Øksnevad videregående skole opplever gode søkertall. Nytt for høsten er naturbruk med dyrekunnskap, et utdanningstilbud som slo godt an med en gang.

Naturbruk med dyrekunnskap er et 3-årig tilbud for elever som ønsker naturbruk kombinert med full realfagkompetanse, altså spesiell studiekompetanse.

– Vi visste at det var et behov for dette tilbudet. Men vi ble positivt overrasket da vi så at så mange som 30 ungdommer hadde dette valget på førsteplass. I tillegg hadde søkerne et jevnt høyt karaktersnitt, forteller rektor Rune Haaland.

Han synes det er en fest å lese de hyggelige søkertallene til skolen generelt og det nye tilbudet spesielt. Til høsten vil skolen ha rundt 400 elever fordelt på utdanningsprogrammene naturbruk, anleggsfag (Bygg og anlegg og TIP) og tilrettelagt undervisning.

Tidligere var Øksnevad vgs en tradisjonell jordbruksskole.

– Det har vært en berikelse for skolen å få inn et bredere tilbud, mener Haaland.

Stadig fornyelse

Mens det er jentene som dominerer på Naturbruk med vekt på hest er det guttene som dominerer på anleggsfag.

Aktuelle yrker etter å ha gått på Øksnevad er for eksempel anleggsmaskinfører, anleggsmekaniker, anleggsgartner, gartner, agronom og fagarbeider med hest. Elevene kan også gå tre år ved Øksnevad. Da kan de få studiekompetanse, noe som gjør elevene i stand til å studere videre til mage ulike yrker.

I løpet av de 12 årene Haaland har vært rektor har han opplevd at det har skjedd mye positivt rundt skolen. Fylkeskommunen har vist at de ønsker å satse på Øksnevad og har bevilget penger til oppgraderinger og nye bygg.

Det siste nybygget er et flott veksthus til 10-12 millioner som har blitt ferdigstilt i år. Kommende skoleår er det planer om å renovere en del av de eldste byggene ved skolen. På sikt skal også det gamle bygget som står igjen etter «Fattiggarden» rives til fordel for et nytt og moderne undervisningsbygg.

– Fylkeskommunen har bestemt at skolen i løpet av de neste fem årene skal kunne ta imot 60 flere elever enn i dag. Det betyr at vi må utvide lokalene ytterligere, sier Haaland som synes det er veldig kjekt at det blir satset på skolen.

Stor gård

42 hester har fått plass i stallen på gården. Noen eier skolen og noen er elevenes egne. I tillegg har skolen cirka 40 kyr, 50 sauer, 10 geiter, samt griser og høns. Gården er på 15 00 mål og har en melkekvote på 300 000 liter.

Totalt har skolen 120 ansatte. Sju av disse er kun engasjert i driften av gården.

– Vi har et veldig stabilt og godt pedagogisk personale som legger vekt på å se den enkelte elev og gjøre dette til en god skole å gå på. Det gjør at vi har et godt rykte og at mange søker seg til skolen, mener Haaland.

Venner for livet

På en liten omvisningsrunde treffer vi på elevene Åsne Særheim og Live Søyland. De er i ferd med å avslutte sitt andre skoleår på Øksnevad. Stall og hall blir ryddet og vasket. De to jentene er nettopp ferdige med å sope tribunen i hallen til hesteridning.

Begge har gått på naturbruk med vekt på hest og er kjempefornøyde med skolen.

– Jeg var her i hospitering da jeg gikk i 9.klasse. Det såg så kjekt ut at jeg valgte å søke, noe som jeg ikke angrer på. Det har vært så kjekt å gå her at jeg ville ha valgt det samme om jeg skulle gjort valget påny, sier Åsne.

– Her har vi fått venner for livet, legger Live til.

Bildetekst hovedbilde: Åsne Særheim og Live Søyland er i ferd med å rydde ut av ridehallen for sommeren. De kjempefornøyd med de to årene de har gått på Øksnevad vgs. Rektor Rune Haaland synes det er kjekt med gode tilbakemeldinger fra elevene.

Legg igjen en kommentar