Hektisk bygge-aktivitet i Næringsparken

Det er full aktivitet i Kverneland Næringspark. Nye bygg reises i høyt tempo.

– Dette blir perlå i næringsparken, smiler parkeier Per Steinar Lothe.

Han viser til Norsk Stål AS sitt bygg som er i ferd med å reise seg. Bygget vil bestå av en stor hall i stål med tilhørende kontorbygg som får fasade i murstein.

Rett overfor Norsk stål AS skal AKVA group ASA inn i bygget som tidligere huset Jæregg.

– Jeg har garantert at Aqva Group AS skal kunne halvere energibruken sin i dette bygget i forhold til der de var før. Hvis ikke det skjer skal jeg betale resten, ler Lothe.

Ved siden av Norsk Stål kommer AS Sigurd Hesselberg med lifter og gravemaskiner som i dag er lokalisert på Sola. Hytech AS flytter inn i nytt bygg og blir nabo til Hesselberg. Hytech AS og Hytech Trading AS flytter samtidig all virksomhet på Sola til Kverneland Næringspark.

I SJT Miljø sitt bygg har Halliburton flyttet inn.

– Jeg har nå kun tre tomter igjen å selge.  Et firma har en av disse tomtene på hånd, forteller Lothe. Det vil være cirka 15 bedrifter som har etablert seg i parken ved utgangen av 2019. I tillegg kommer firma som er etablert i sentrumsområdet og som styres av Masiv AS.

Gjennom en tøff periode

Lothe kjøpte området på 210 mål i 2006 av Kverneland Plogfabrikk. Og i 2008 var reguleringsplanen ferdig. En av kostnadene han måtte ta for å bygge ut det nye næringsområdet var å bygge den flotte rundkjøringen ved plogfabrikken.

– Det så bra ut i 2007, men så smalt det med finanskrisen. I 2008 var det ingen kjøpere, forteller han.

Likevel tok det ikke motet fra den ivrige bonden fra julebygda. Han tenkte at nedgangstidene var en gyllen mulighet til å få god pris på grunnarbeidet. Og det fikk han. Anbudet gikk til TS maskin AS.

Men da gjelda passerte 45 millioner kroner og avdragene begynte å komme valgte de andre to medeierne i Næringsparken å trekke seg ut.

– Jeg hadde en visjon med prosjektet og ikke lyst til å selge, så jeg kjøpte de ut i 2010, forteller Lothe.

Gode bankforbindelser i DNB og Sparebank 1 SR-bank gjorde at han klarte å holde det flytende gjennom de tunge årene.

– I januar 2018 måtte vi gjøre noe og valgte å senke tomteprisene. I løpet av en uke solgte vi 20 mål.

Nå er fremtidsutsiktene gode og det meste er solgt. 20 mål til av parken vil være byggeklar om 5-6 år. 

Norsk Stål AS sitt kontorbygg er i ferd med å reise seg. Det vil få en flott fasade i murstein. Lagerhallen vil være av stål.

Rimelige og fleksible bygg

Per Steinar Lothe har en unik erfaring med betongbygg. Han begynte i 1967 i Block Berge bygg. På den tiden bygget Block Berge rimelige næringsbygg i betong. Nå mener Per Steinar at han har overtatt den rollen.

– Jeg bygger rimelige energieffektive bygg som lett kan utvides både i bredden og høyden ettersom bedriften vokser. Tomtene her er såpass store at det er plass til en utvidelse. Byggene er satt sammen av elementer og om nødvendig skal de kunne flyttes. Jeg tenker 50 år framover i tid, smiler Lothe.

Byggene har A-klasse som er høyeste energiklassen. Det har han fått til med å begrense størrelsen på vinduene og med betongelementer som er 45 cm tykke. Da han starte å bygge med betong på 70-tallet var de på 25 centimeter.

– Prisen på strøm vil bli billigst om natten. Siden varmen lagres i betongkonstruksjonene kan vi varme opp byggene om natten og uten oppvarming på dagen vil temperaturen ikke synke mer enn et par grader.

I de første byggene er det boret 800 lm GEO varme.

På dette området blir det tatt ut masse. Her blir det klart for bygging om noen år.

Ivrig pensjonist

Per Steinar er nå 76 år og kunne ha hvilt på laurbærene. Men energibunten har arbeidsdagen full av prosjekter. Han har ikke tenkt å pensjonere seg med det første. Lothe vil ikke sammenligne seg med eiendomskongen Olav Thon. Men han tror de har samme gleden av å skape noe.

I tillegg til Næringsparken har han også hånd om andre områder som det kan bygges næringsbygg på. Og så har han et prosjekt i Den Dominikanske Republikk der han også lager bygg av betongelement, og støyper plastavfall inn i betongen.

Bildetekst hovedbilde: Per Steinar Lothe kan fornøyd konstatere at når reiser det seg flere bygg i rekordfart i Kverneland Næringspark.

Legg igjen en kommentar