Gründeren: Heidi Netland Berge

  • Navn: Heidi Netland Berge
  • Alder: 50
  • Bosted: Bryne
  • Bedrift: Heidi Netland Berge

– Kort fortalt – hva er din gründerbedrift?
– Rådgiver og prosjektleder mat &reiseliv, i tillegg foredrag og kurs «Bruk Alt».

– Hvor lenge har du jobbet med dette?
– Startet for fullt i november 2018.

– Hvor kom ideen fra?
– Jeg hadde lyst å bruke kompetansen jeg har opparbeidet i løpet av 35 år til å jobbe med bredere felt og prosjekter, ikke bare i en enkelt bedrift.

– Hva var de første skrittene fra idé til oppstart?
– Første skritt var å kartlegge om det var behov i markedet for disse tjenestene, når det var avklart var det bare å starte opp

– Hvordan har du jobbet videre med dette?
– Brukt nettverket mitt, søkt på prosjekter og brukt sosiale medier til å spre ordet.

– Hva skal du gjøre fremover?
– De neste månedene vil mye av tiden gå til å være prosjektleder for et forprosjekt; Opplevelsessenter for Eigersund kommune – veldig spennende! Og i tillegg jobbe med produktutvikling og marked for noen matbedrifter.

– Hva er målet med bedriften på lang sikt?
– Å ha en stabil kundemasse, samhandle med andre i samme bransje og eventuelt ansette flere for å lage et sterkt kompetansemiljø.

– Hvilke egenskaper synes du er viktig for en gründer?
– Stahet, tro selv om det butter litt, knytte til seg et godt nettverk, både faglig og for motivasjon, og bruke det.

– Hva er kjekkest med gründertilværelsen?
– Bidra til å skape utvikling og verdier, og friheten til å styre dagene selv.

– Og det mest krevende?
– Finne motivasjon om det går litt trutt, pluss å skille arbeidstid og fritid.

– Hva er dine beste tips til andre som har en idé de vurderer å gjøre til bedrift?
– Sjekk marked, bygg nettverk, spør om råd og GJØR DET! Det kan være du tryner, men verden går ikke under av den grunn og du vil sannsynligvis angre mer om du ikke gjorde det

Legg igjen en kommentar