God start for VMV Production AS

Satsing på skjæring av metaller med laser gav umiddelbar suksess for den nystartede bedriften VMV Production AS på Vigrestad.

Vi møter daglig leder Leif Helge Matnisdal og styreformann Gunnar Vold i fabrikklokalene på Vigrestad. Begge er et stort smil. I den nystartede bedriften som driver med engineering, prosjekt, skjæring, knekking, sveiser og monterer strømmer ordrene inn.

– Vi startet opp rundt sommeren i fjor. Da hadde vi som mål å nå en omsetning på 2,8 millioner det første halvåret. Vi klarte 4,8 millioner selv om vi hadde budsjettert med inntekter på en annen maskin enn den vi fikk, forteller Matnisdal.

Styreformann Gunnar Vold (i midten) kan glede seg over at det er full aktivitet i den nystartede bedriften VMV Production AS. Daniel Lerbrekk (t. v.) er bedriftens første ansatte. Leif Helge Matnisdal er daglig leder.

I utgangspunktet hadde de bestilt en kombi-lasermaskin som kunne bearbeide både plater og rør.  Men selgeren gjorde en feil i ordrebestillingen slik at de i juni 2019 fikk en maskin for laserskjæring i plater.

Rørlaseren fikk de først på plass i februar dette året.

Første ansatte på plass

– Da vi startet opp bedriften gikk vi inn med entusiasme og var sikre på at vi skulle få det til. Vi har investert store beløp i maskiner og utstyr. Det har vi finansiert ved hjelp av egenkapital, leasing og gode banker. Vi kan si at vi begynte med tre par tomme hender, smiler Matnisdal som har med seg brødrene Bjørn Aage og Odd Arild Vold.

Daniel Lerbrekk knekker til plater. Han er VMV Production AS sin første ansatte.

 Alle tre eier like store andeler i bedriften.

Fra starten av har de gjort alt selv, fra salg og tegning til ferdig produkt.

– Nå var det lenge siden vi har stått i produksjonen. Så det var litt uvant i starten, sier Matnisdal.

Vil vokse kontrollert

Allerede i januar i år var den første ansatte på plass. Fortsetter veksten regner de med å ansette flere. Produksjonslokalene har de også mulighet til å utvide.

– Hva er årsaken til at det har gått så godt?

– Vi har alle cirka 20 års erfaring fra bransjen. Vi har jobbet bredt ut i markedet, kan tilby kvalitet og korte leveringstider.

Noen eksempler på hva en rørlaser og platelaser kan få til.

Alternativ til maskinering

VMV Production utfører mange operasjoner en tidligere måtte maskinere. Med laserskjærer går prosessen både raskere og blir billigere, skal vi tro Matnisdal.

– Det finnes lite av slikt utstyr i Norge, og vi er den første bedriften her i Rogaland som har rørlaser, sier han.

Kundene kommer fra hele landet og er fra fiske-, møbel-, olje- og næringsmiddelindustrien.

Bildetekst hovedbilde: Etter et halvt års ventetid er rørlaseren på plass hos VMV Production på Vigrestad. Fra v. Bjørn Aage Vold, Daniel Lerbrekk og Leif Helge Matnisdal. (Odd Arild Vold var ikke til stede da bildet ble tatt.)