30-åring med en god plan

 – Vi gal-gleder oss til de neste årene. Gründer Jone Horpestad og daglig leder Tone Bakken Bengtson sparer ikke på konfekten. Inne i sitt trettiende år er Dataplan i dytten.

 

– Vi er midt inne i en ansettelsesprosess, forteller daglig leder Tone Bakke Bengtson travelt opptatt med å sjekke telefonen. Næring på Jæren møter den nye lederen og gründeren for Dataplangruppen på Bryne-kontoret for å høre hvordan det går med firmaet som i år runder 30 år.

Flere stillinger skal bekles. Snart er de over 70 ansatte innenfor tre forretningsområder. Å finne de beste folkene med rett kompetanse i en tid der endringer skjer fort, det er en krevende jobb – spesielt i et stramt arbeidsmarked. Men de har engasjert noen rekrutteringsbyråer for å bidra med å finne gode kandidater.

Fra produksjon til analyse

Dataplan er en totalleverandør innen regnskap, IT og rådgivning.

Av alle bransjer som er under endring som følge av digitalisering og robotisering er kanskje regnskapsbransjen den mest utsatte.

– Hvordan møter Dataplan regnskap disse utfordringene?

– Automatisering av regnskap gjør at regnskapsførerne får en ny rolle. Nå skal de i større grad analysere tallene og gir råd til bedriftene. Digitaliseringen og automatiseringen gjør at de i dag sitter med et kontrollpanel som viser alle tall i sanntid. Dermed kan vi se tendenser mye tidligere enn før og gi gode råd og tilbakemeldinger til kunden, forteller Tone Bakke Bengtson.

Når kunden får tilbakemeldinger underveis kan de snu seg raskt om pilene peker i feil retning.

– Vi ser ikke bare på omsetningen, men vi vil kunne kartlegge og hold fokus på kundens KPI-er for å bidra med kontroll for å sikre en sunn og god drift. Vi har fantastiske analysemuligheter i forhold til tidligere.

– Hvem er regnskapskundene deres?

– Det er alt fra enkeltmannsbedrifter til store kjeder.

Runder 30 år

Dataplan har nettopp feiret jubileum. Nå er det 30 år siden starten på Bryne

– Vi var tre studiekamerater på DH i Stavanger som avtalte at vi etter noen år i arbeidslivet skulle komme sammen og starte bedrift, forteller gründer Jone Horpestad.

I 1988 realiserte de planene. Og det gikk ikke mange år før firmaet virkelig begynte å vokse. Men de unge gründerne som etterhvert var blitt mer voksne så ulikt på fremtiden og ville gå hver sin vei.

– Vi gikk gjennom to lykkelige skilsmisser. Kjetil Nødland etablerte Compassgruppen i 1993 som i dag er i Azets og Odd Ingve Garpestad overtok i 1995 Dataplan ADB som samtidig endret navn til Proplan i 1995, forteller Jone.

Han legger til at de tre er stolte av det de har fått til. Til sammen har de etablert ganske mange arbeidsplasser.

Jone valgte å satse på en kombinasjon av regnskap, IT og administrative systemer. Han fikk med seg flere kompetente folk som kunne utfylle denne satsingen.

– Det er utfordrende å få IT- og regnskapsfolk til å samhandle, men vi synes vi har fått det godt til, smiler han. Totalt skaper vi en god plan for kunden innen tre forskjellige forretningsområder.

 

Datakriminalitet utfordrer

Dataplan har også en stor IT enhet med eget datasenter de bygget for 7-8 år siden og oppgradert kraftig de siste to årene. De drifter det meste av utstyr og programvare og tilbyr rådgivning. Henning Bakke er virksomhetsleder for Dataplan IT-partner.

Noe av det han er mest opptatt av for tiden er sikkerhet mot datakriminalitet.

– Mange bedriftsledere og bedriftsstyrer tenker ikke skikkelig igjennom denne trusselen. Trusler en ikke ser, de klarer en ofte ikke å forholde seg til. Men dersom de hadde visst hvor galt det er – så hadde de nok tatt det mer alvorlig. Store selskaper har opplevd å få sine data låst og fått krav om løsepenger. Dersom du kom hjem og det hadde stått en masse økser og kniver i døra di, så hadde du nok ringt politiet og et alarmselskap, sier Henning.

Han ønsker ikke å skremme folk helt av, men det er viktig at de tar trusselen på alvor før det er for sent.

 

Nye tider, ny ledelse

I 2017 tok gründeren, som også var daglig leder, samt den gamle ledergruppa ett skritt tilbake. De ansatte ny leder og etablerte en ny ledergruppe.

– Det har gått bedre enn en skulle tro, ler han. Og legger samtidig vekt på at den tidligere ledelsens viktigeste oppgave er nå å heie fram den nye ledelsen.

Selv har han gått inn i rollen som bedriftsrådgiver og regnskapsfører. Noe han trives godt med.

– Har dere hatt en jevn vekst helt siden starten?

– Nei, det har gått i bølger. Vi har heller ikke unngått å si opp folk i enkelte perioder. Men vi har prøvd så langt vi har kunnet å ta vare på de ansatte i slike situasjoner, sier Jone.

For 10 år siden hadde de rundt 40 ansatte og cirka 50 millioner i omsetning. I dag er de oppe i 70 ansatte og rundt 90 millioner i omsetning.

– Vi har alltid hatt blåe tall, men aldri fokusert på at fortjenesten skal være størst mulig. For oss har det vært viktigere å føre penger tilbake til driften og gjøre de rette investeringene, poengterer han.

Selv om Dataplan er oppdelt i flere selskaper, jobber de tett sammen.

– Hovedmålet vårt for de neste årene er å fremstå enda mer samlet og utnytte det vi er gode på. Vi har spesialister på flere felt og det skal bidra til å forenkle hverdagen for kunden, sier Tone.

Legg igjen en kommentar