Administrerer 70 000 kvadratmeter med drivhus

Leif Johan Grude har steg for steg, og litt i det stille, bygget opp et av landets største gartneri på Klepp Stasjon. Dette året er nytt drivhus på 18 000 kvadratmeter i full produksjon samtidig som gartneriutsalg er fornyet.

Det er ikke bare sommersola som smiler når Næring på Jæren besøker Grude Gartneri. Daglig leder Leif Johan Grude har også all grunn til å smile. Det går godt i gartneribransjen selv om tunge corona-skyer har drevet over landet denne våren.

Han viser rundt i det gigantisk store drivhusområdet som ligger litt i skjul bak trær og hus på Klepp Stasjon.

Leif Johan Grude har tatt godt vare på gartneriet han overtok fra foreldrene i årtusenskiftet. Med stor arbeidsinnsats og en god porsjon pågangsmot har han sammen med driftsleder Tom Arild Bekkeheien og dyktige ansatte mangedoblet gartneriet i areal og omsetning. I dag er det et av landet største i sitt slag.

– Vi har hatt en knalltøff vinter med mye arbeid for å komme i mål med det nye drivhuset. Og når Norge stengte ned var det full stopp i en uke. Så var det full fart igjen, forteller Grude.

Denne våre er det tydelig at folk har fått bedre tid til å jobbe i hagen. Fornyelsen av gartneriutsalget har slått godt an.

– Her ønsker vi å selge vare fra egen produksjon samt produkter fra andre lokale produsenter. Vi har ansatt Olaug Bjelland som leder av gartneriutsalget, og hun gjør en kjempejobb. Med nysatsingen har vi fått en stor og god økning i salget, forteller Grude.

Gartneriutsalget er utvidet denne våren i både størrelse og vareutvalg. Det har ført til en stor økning i salget. Olaug Bjelland er leder og gjør en kjempejobb i utsalget.

Satsingen på gartneriutsalget er bare en liten del av virksomheten som har vokst til å bli et av landets største gartneri med produksjon hele året. I fjor var omsetningen på hele 64 millioner kroner og spesielt de to siste årene har vært gode resultatmessig. I år regner Grude ny økning.

– Det er viktig å ha et godt overskudd for å kunne ta nye investeringer og ha en trygg arbeidsplass, understreker han.

Etter nyttår har de tatt i bruk et helt nytt og moderne drivhus på 18 000 kvadratmeter som skal romme både grønnsaker og blomster. Investeringen er på hele 45 millioner kroner.

Det nye drivhuset er moderne og funksjonelt.

Satset bredt

– Hva er årsaken til at dere har lykkes så godt?

– Det er viktig for oss å ha mange bein å stå på og minske risiko. Derfor har vi valgt å satse på flere områder. Vi har frilandsgrønnsaker, forskjellige typer blomster, produksjon av småplanter, samt tomat og agurk.

En annen årsak som nevnes er at Grude har tatt trygge steg ved først å leie areal hos andre. Når de så har sett at produksjonen er lønnsom, har de investert i egne drivhus.

– Og så har vi fått kjøpe jord av gode naboer. Det har vært helt avgjørende for satsingen, sier Grude som samtidig påpeker at det ikke har vært noen lett vei til suksess.

– Vi har arbeidet hardt for å få det til og støtt på noen skjær i sjøen underveis. Det var utfordrende å miste to av våre største kunder, grossistene Primaflor og ICA. Da måtte vi ut å finne andre til å kjøpe varene våre.

Fra småbruk til gigant-gartneri

Historien til Grude gartneri starte med Leif Johans sin farfar, Leif Grude. Etter krigen kjøpte han det 14 mål lille småbruket ved Klepp stasjon og drev med kyr, griser, høns og mink i liten skala. Far til Leif Johan, Odd Narve, tok gartnerutdanning og overtok småbruket i 1970. Hans drøm var å starte eget gartneri, og det første drivhuset på 1000 m2 ble bygget. I tillegg leide han jord til å produsere frilandsgrønnsaker.

Tre generasjoner Grude. Bakerst Odd Narve og Janet Grude som egentlig er pensjonister, men gjør fortsatt en stor innsats i gartneriet. Foran Leif Johan og sønnen Ove som også er interessert i gartneri-virksomheten.

Odd Narve lovet at sønnen skulle få overta når han passerte 30. Og da vi rundet årtusenskiftet overtok Leif Johan sammen med kona Hilde eiendom og drift og dannet Grude gartneri AS. Den gang hadde gartneriet en omsetning på fem millioner. I dag har de altså passert 64 millioner i omsetning og på det meste arbeider det 55 stykker ved gartneriet. Fem er fast ansatt, resten er sesongarbeidere fra Øst-Europa.

Her er noen viktige steg for virksomheten:

  • Bygde 5 000 m2 drivhus i 2004
  • Bygde hønshus for 7500 verpehøs i 2006/7.
  • Bygde 7 000 m2 drivhus i 2007
  • Bygde 11 000 m2 drivhus i 2011
  • Investerte i potte-robot i 2012
  • Bygde 8 000 m2 drivhus i 2014
  • Bygde 18 000 m2 drivhus i 2019

– I 2012 investerte vi i en potte-robot til to millioner kroner. Den revolusjonerte driften og potter nå alt vi har av sommerplanter. Den kan potte 10 000 stemor i timen. Om vinteren og våren går den i ett med to skift, forteller Grude.  

Potte-roboten har vært en lønnsom investering og kan potte 10 000 stemor i timen.

Stor blomsterproduksjon

På slutten av 90-tallet begynte de gradvis med blomster. Nå har de en stor blomsterproduksjon og leverer til grossister fra Bergen og Stavanger til Oslo. Småplanter til grønnsaksproduksjon selges til andre gartnere.

– Nå har vi en fordeling på cirka 50-50 med blomster og grønnsaker.

Det siste drivhuset er det største og dristigste steget de har gjort. Drivhuset er et fullt moderne anlegg. Det er lagt opp på en måte som gjør det lett å jobbe i. Kjempestore tanker tar vare på regnvann og overskuddsvarme om dagen som blir bevart og brukt om natten for å spare energi.

– Driftsleder Tom Arild Bekkeheien har hatt hovedansvaret for gjennomføringen av bygget. Han har vært ansatt siden 2011 og har vært veldig viktig for utviklingen av gartneriet, understreker Grude.

For tiden leier Grude gartneri 20 000 m2 med drivhus hos andre, men målet er å ha all produksjon i egne drivhus på Klepp Stasjon. I tillegg har 200 mål med jord for frilandsgrønnsaker som kål og kålrot.

– Hva er det som driver deg til å satse så mye?

– Jeg har alltid vært interessert i det som spirer og gror. Gartneryrket er et inspirerende og kjekt yrke. Og så er det kjekt med det gode gartnermiljøet vi har her på Jæren. Jeg blir også inspirert av å ha så mange flinke ansatte for det er absolutt ikke noe en-mann-show å drive et så stort gartneri. I tillegg er det kjekt å oppleve at alt arbeidet vi gjør gir gode resultater, sier Grude.

Kjempestore tanker samler regnvann og varme.